Thursday, February 24, 2011

Satu Yang Sama

Selepas wafat Khatamal Anbia
Pernah ku dengar orang berkata
Kewalian terhenti didalam dunia
Tiada Aulia dizaman kita

Dasar apakah pandangan diberi
Berputus asa demikian sekali
Tidakkah Tuhan berdaya lagi
Akal dan hati kemana pergi

Dia yang dulu sekarang pun sama
Tiada berkurang apa pun padaNya
Jika setakat falak soalnya
Perkara itu kecil bagiNya

Al Hadi itu jelas namanya
Bimbing makhluk tiada hentinya
Serta Rahman dan kaseh sayangnya
Ilmu dicurah pada bekasnya

Dalam cipta beriring binasa
Dijatuhkan satu didatangkan gantinya
Dulu rencana kini tersedia
Tiada halangan pada mahuNya

Dia bukannya berpeluk tuboh
Membiarkan perkara sendirian tumbuh
Sekelian alam Dia bertaruh
AlhamdulLah demikian utoh

Apa juga melata merayap
Digengaman Agung ia tertangkap
Pada ubun-ubun misalan digarap
‘Inna Rabba a’la siratim mustaqim’ sempurna adab


* Allahu waliyulazina Amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan Nur *

No comments:

Post a Comment